Vize Rejim Tablosu

Ülkeler Hususi Pasaport Umuma Mahsus Pasaport Hizmet Pasaportu Diplomatik Pasaport
ABD Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var
Almanya Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok
Avustralya Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok
Avusturya Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok
Belçika Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok
Beyaz Rusya Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok
Bulgaristan Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok
Çek Cumhuriyeti Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok
Cezayir Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok
Çin Halk Cumh. Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok
Danimarka Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok
Finlandiya Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok
Fransa Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok
Hindistan Vize Var Vize Var Vize Yok Vize Var
Hırvatistan Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok
Hollanda Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok
İngiltere Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var
İspanya Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok
İsveç Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok
İsviçre Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok
İtalya Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok
Kanada Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var
Küba Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok
Macaristan Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok
Meksika Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok
Mısır Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok
Nijer Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok
Nijerya Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok
Norveç Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok
Pakistan Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok
Polonya Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok
Portekiz Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok
Romanya Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok
Rusya Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok
Tanzanya Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok
Tayland Vize Yok Vize Yok Vize Yok Vize Yok
Tayvan Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var
Vietnam Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok
Yemen Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok
Yunanistan Vize Yok Vize Var Vize Yok Vize Yok